Wszystko, co powinieneś wiedzieć o technologii ADAS i DMS

Wprowadzenie

W dzisiejszym szybko ewoluującym świecie zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) i systemy monitorowania kierowcy (DMS) są przyszłością rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo floty. Dzięki zdolności do poprawy bezpieczeństwa, polepszenia doświadczeń z jazdy oraz otwarcia drogi do jazdy autonomicznej w przyszłości, zrozumienie wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o tej technologii, jest kluczowe. W tym obszernym artykule zagłębimy się w szczegóły , skupiając się na ich funkcjach, korzyściach i potencjalnym wpływie na przemysł motoryzacyjny. Więc zapnij pasy i dołącz do nas w tej ekscytującej podróży przez świat technologii!

 

Spis treści

 • Czym jest ADAS i DMS?
 • Jak działa technologia ADAS i DMS?
 • Jakie są korzyści z korzystania z rozwiązania ADAS i DMS?
 • Jak poprawić bezpieczeństwo floty, korzystając z rozwiązania ADAS i DMS
 • Rola sztucznej inteligencji w technologii ADAS i DMS
 • Wnioski

 

Czym jest technologia ADAS i DMS?

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) i DMS (Driver Monitoring Systems) to dwie technologie, które mogą poprawić bezpieczeństwo i efektywność floty pojazdów komercyjnych.

ADAS to Zaawansowane Systemy Wspomagania Kierowcy, które stanowią zbiór funkcji i technologii bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu wspomagania kierowców w różnych aspektach ich jazdy. Technologia ADAS wykorzystuje sensory, kamery i inne zaawansowane komponenty do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia świadomości sytuacyjnej i ograniczenia ryzyka związanego z jazdą. Te systemy współpracują, ostrzegając kierowcę, gdy wykryte zostaną potencjalne zagrożenia na drodze.

 

Najpopularniejsze funkcje systemów ADAS obejmują:

 • Ostrzeżenie o ryzyku zderzenia czołowego ostrzega kierowcę, jeśli istnieje ryzyko zderzenia z innym pojazdem lub pieszym.
 • Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu: ostrzega kierowcę, jeśli zjeżdża z pasa ruchu.
 • System monitorowania martwego pola: ostrzega kierowcę, jeśli w jego martwym polu znajduje się pojazd.

Technologia DMS odgrywa kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa kierowcy i ogólnej skuteczności systemów ADAS. DMS wykorzystuje zaawansowane sensory do monitorowania zachowania, uwagi i stanu fizycznego kierowcy podczas prowadzenia pojazdu.

Poprzez ciągłą analizę ruchu oczu kierowcy, pozycji głowy i innych cech twarzy, technologia DMS może wykrywać oznaki senności, rozproszenia lub nieuwagi. Gdy zostaną wykryte, system może wydawać ostrzeżenia, aby zwrócić uwagę kierowcy na drogę lub podjąć odpowiednie działania w celu zapobiegnięcia wypadkom.

Najpopularniejsze funkcje systemów DMS obejmują:

 • Wykrywanie senności kierowcy: system ostrzega kierowcę, jeśli wykazuje oznaki senności.
 • Wykrywanie rozproszenia kierowcy: ostrzega kierowcę, jeśli spogląda w inną stronę niż na drogę lub zdejmuje ręce z kierownicy.
 • Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa: System ten przypomina kierowcy o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

Oba systemy mogą współpracować, aby poprawić bezpieczeństwo i efektywność pojazdów komercyjnych. Na przykład, jeśli system ADAS wykryje potencjalne zderzenie, system DMS może ostrzec kierowcę i poprosić go o podjęcie odpowiednich działań korygujących.

ADAS i DMS stają się coraz bardziej powszechne w pojazdach komercyjnych. W miarę rozwoju tych technologii mają coraz większy potencjał znacznego zmniejszenia wypadków i poprawienia bezpieczeństwa na drodze.

 

Oto niektóre z korzyści wynikających z korzystania z technologii ADAS i DMS w pojazdach ciężarowych:

 • Zmniejszenie liczby wypadków: mogą pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków, wykrywając potencjalne zagrożenia i ostrzegając kierowcę.
 • Poprawa bezpieczeństwa kierowcy: mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa kierowcy, monitorując jego zachowanie i ostrzegając przed niebezpieczną lub rozproszoną jazdą.
 • Zwiększenie efektywności: mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności, redukując zmęczenie kierowcy i poprawiając gospodarkę paliwową.

 

Ogólnie rzecz biorąc, technologia ADAS i DMS może być wartościowym narzędziem do poprawy bezpieczeństwa i efektywności w pojazdach ciężarowych.

 

Jak działa technologia ADAS i DMS?

Technologia ADAS opiera się na sieci czujników i kamer strategicznie rozmieszczonych w pojeździe, które gromadzą dane w czasie rzeczywistym dotyczące otoczenia. Czujniki ciągle monitorują drogę, inne pojazdy, pieszych i potencjalne przeszkody. Zebrane dane są następnie przetwarzane przez zaawansowane algorytmy i oprogramowanie w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i dostarczenia odpowiednich odpowiedzi.

Czujniki używane w technologii ADAS obejmują radar, lidar oraz ultradźwiękowe kamery oparte na wizji. Każdy czujnik ma swoje unikalne możliwości i dostarcza cennych informacji dla różnych funkcji ADAS. Na przykład, czujniki radarowe są skuteczne w pomiarze odległości między pojazdami, podczas gdy kamery oparte na wizji doskonale radzą sobie z identyfikacją znaków drogowych i pieszych.

Z drugiej strony, technologia DMS (Driver Monitoring System) wykorzystuje kombinację czujników do monitorowania zachowania i uwagi kierowcy. Najczęściej używanym czujnikiem w systemach DMS jest kamera podczerwieni.

Kamera podczerwieni rejestruje ruchy oczu kierowcy, umożliwiając systemowi wykrywanie oznak senności lub rozproszenia. Monitorując takie zdarzenia jak wzorce mrugania, czas zamknięcia oka i ruchy głowy, system DMS może dokładnie ocenić poziom uwagi kierowcy i wydawać odpowiednie ostrzeżenia gdy jest to konieczne.

Podsumowując, rozwiązania ADAS i DMS to technologie, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort  jazdy, monitorując otoczenie i asystując kierowcy jednocześnie.

 

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania ADAS i DMS?

Kiedy technologie ADAS i DMS są zintegrowane w jeden, spójny system, korzyści są zwiększane, co prowadzi do jeszcze większych poprawek w bezpieczeństwie na drodze. Oto kilka głównych zalet zintegrowania technologii ADAS i DMS:

 • Wzmożone bezpieczeństwo: Dzięki połączeniu możliwości technologii ADAS i DMS, system może zapewnić kompleksowe monitorowanie zarówno kierowcy, jak i otoczenia, co prowadzi do poprawy ogólnego bezpieczeństwa.
 • Inteligentne alertowanie: Zintegrowane systemy ADAS i DMS mogą wydawać precyzyjne ostrzeżenia i podejmować interwencje na podstawie analizy danych. Na przykład, gdy system ADAS wykryje potencjalne zagrożenie, system DMS może ostrzec kierowcę i poprosić go o podjęcie odpowiednich działań.
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków: Poprzez monitorowanie i reagowanie na zachowanie kierowcy, rozwiązanie może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków spowodowanych przez senność, rozproszenie lub nieuwagę kierowcy.
 • Zwiększenie efektywności floty: Poprawa bezpieczeństwa i redukcja wypadków przekładają się na zwiększenie efektywności floty. Mniejsza liczba wypadków to mniej kosztów związanych z naprawami pojazdów, ubezpieczeniem i utratą czasu pracy.
 • Benefity ubezpieczeniowe: Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje benefity dla pojazdów wyposażonych w technologie ADAS i DMS, ponieważ są one związane z obniżeniem wskaźników wypadków i poprawą bezpieczeństwa.
 • Krok w kierunku jazdy autonomicznej: Integracja technologii ADAS i DMS to istotny krok w kierunku osiągnięcia pełnej autonomii pojazdów. Stopniowe wprowadzanie funkcji autonomicznych pozwala branży gromadzić cenne dane i doskonalić technologię na potrzeby przyszłego rozwoju.

 

Zastosowanie telematyki wideo do poprawy bezpieczeństwa floty

Wykorzystanie rozwiązania ADAS (Advanced Driver Assistance System) i DMS (Driver Monitoring System) może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo floty pojazdów. Oto kilka sposobów, aby maksymalnie wykorzystać korzyści tych systemów do poprawy bezpieczeństwa floty:

 • Szkolenie kierowców: Ważne jest, aby przeszkolić kierowców w zakresie korzystania z systemów ADAS/DMS i zrozumienia ich znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa jazdy. Kierowcy powinni wiedzieć, jak działają te systemy i w jaki sposób mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom.
 • Instalacja we wszystkich pojazdach floty: Aby maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z systemów ADAS/DMS, ważne jest zainstalowanie ich we wszystkich pojazdach należących do floty. Zapewni to spójność i jednolitość w zakresie bezpieczeństwa jazdy.
 • Monitorowanie korzystania z systemów: Istotne jest śledzenie korzystania z systemów ADAS/DMS, aby upewnić się, że kierowcy prawidłowo z nich korzystają i zidentyfikować ewentualne problemy.

 

Rola sztucznej inteligencji w telematyce wideo

Sztuczna inteligencja (SI) odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu technologii ADAS i DMS. Algorytmy SI umożliwiają tym systemom przetwarzanie dużych ilości danych, podejmowanie inteligentnych decyzji i adaptację do dynamicznych warunków jazdy. Oto kilka kluczowych przykładów, jak SI jest wykorzystywane w technologi ADAS i DMS:

 

 • Rozpoznawanie i klasyfikacja obiektów: Algorytmy SI analizują dane z czujników i kamer w czasie rzeczywistym w celu rozpoznania i klasyfikacji obiektów. Dotyczy to identyfikacji pojazdów, pieszych, znaków drogowych i oznakowania drogowego, co umożliwia systemom odpowiednie reagowanie.
 • Podejmowanie decyzji: Algorytmy SI przetwarzają dane z czujników, czynniki środowiskowe i dane historyczne w celu podejmowania trafnych decyzji w czasie rzeczywistym. Decyzje te obejmują wydawanie ostrzeżeń, inicjowanie automatycznych interwencji lub dostosowywanie parametrów pojazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności.
 • Uczenie maszynowe: Techniki uczenia maszynowego pozwalają systemom ADAS i DMS uczyć się na podstawie doświadczeń z przeszłości i poprawiać swoje działanie w miarę upływu czasu. Analizując wzorce i trendy w danych, te systemy mogą dostosowywać i optymalizować swoje funkcje na podstawie rzeczywistych scenariuszy jazdy.
 • Analiza zachowania kierowcy: Algorytmy SI analizują dane dotyczące zachowania kierowcy, gromadzone przez systemy DMS, w celu wykrywania oznak senności, rozproszenia lub braku uwagi. Analiza ta pomaga określić, kiedy wymagane jest zaangażowanie kierowcy lub kiedy należy wydać ostrzeżenie, aby przyciągnąć jego uwagę z powrotem na drogę.
 • Analityka predykcyjna: Algorytmy SI mogą analizować dane historyczne i czasu rzeczywistego w celu przewidywania potencjalnych zagrożeń lub ryzyk na drodze. Dzięki temu systemy ADAS i DMS mogą proaktywnie wydawać ostrzeżenia lub podejmować środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wypadków.

 

Integracja SI w technologię ADAS i DMS nadal napędza innowacje i poprawia możliwości tych systemów. W miarę jak algorytmy SI stają się coraz bardziej wyrafinowane i efektywne, korzyści związane z wydajnością i bezpieczeństwem technologii ADAS i DMS będą się nadal zwiększać.

Dowiedz się, jak najnowsze rozwiązanie ADAS i DMS oparte na sztucznej inteligencji od AddSecure może zapobiegać wypadkom i przekształcić bezpieczeństwo Twojej floty.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie

Technologie ADAS i DMS zmieniają przemysł motoryzacyjny i definiują sposób, w jaki prowadzimy pojazdy. Wykorzystując zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję i systemy monitorowania kierowcy, te technologie poprawiają bezpieczeństwo i zapobiegają wypadkom.

Mimo istniejących wyzwań i ograniczeń, ciągłe badania, wysiłki standaryzacyjne i postęp technologiczny nadal przyczyniają się do postępu w tej dziedzinie. W miarę jak technologie ADAS i DMS stają się bardziej powszechne, można oczekiwać jeszcze lepszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa drogowego w przyszłości.

 

Skontaktuj się już dziś, aby dowiedzieć się, jak system ADAS i DMS od AddSecure może przynieść korzyści Twojej flocie.

Zapytaj o demo systemu.