Certyfikacje ISO i systemy zarządzania

System zarządzania jakością w firmie AddSecure jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 i 14001.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia jakości naszych produktów, relacji z klientami, wpływu na środowisko oraz nas samych. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących naszej działalności.

System zarządzania obejmuje wszystkie nasze działania i potwierdza, że nasze procesy i powszechne praktyki spełniają międzynarodowe normy.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym zarządzaniu korporacyjnym, kliknij tutaj:
https://www.addsecuregroup.com/corporategovernance/