Home / Whistleblowing

Whistleblowing

AddSecure dokłada wszelkich starań, aby świat był bezpieczniejszy i bardziej smart. Obejmuje to świadczenie usługi informowania o nieprawidłowościach zgodnie z naszym kodeksem postępowania oraz zapewnienie rozpoznawania, rozpatrywania i naprawiania wszelkich nieetycznych, przestępczych lub szkodliwych procederów w naszej własnej organizacji.

Whistleblowing at AddSecure

Kto może zgłosić za pośrednictwem usługi whistleblowing?

Każdy może skorzystać z usługi whistleblowing, aby zgłosić poważne sytuacje dotyczące AddSecure. Możesz być pracownikiem, klientem, dostawcą, interesariuszem lub kimś zupełnie niezwiązanym z firmą. Twoja anonimowość jest zapewniona, a Ty jako informator jesteś objęty ochroną poufności informacji w trakcie i po zakończeniu całego procesu.

Co mogę zgłosić?

Przez usługę whistleblowing możesz i powinieneś zgłaszać poważne sytuacje lub incydenty dotyczące AddSecure, takie jak:

  • Kwestie rachunkowości, wewnętrznej kontroli rachunkowości, spraw audytorskich.
  • Przestępstwa łapówkowe, korupcja lub inne przestępstwa bankowe lub finansowe.
  • Przestępstwa środowiskowe.
  • Bezpieczeństwo prywatności i danych osobowych, a także bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy i/lub poważne przypadki dyskryminacji lub molestowania.
  • Inne poważne nieprawidłowości dotyczące interesów AddSecure lub życia lub zdrowia osób.
  • Próby ukrycia któregokolwiek z powyższych.

Nie potrzebujesz dowodów, aby zgłosić podejrzane zachowanie lub incydent za pośrednictwem usługi whistleblowing.

Co powinno zawierać moje zgłoszenie?

Twoje zgłoszenie powinno zawierać krótki i jasny opis zachowania, które uważasz za oszukańcze, nielegalne lub stanowiące zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby lub firmy. Staraj się być jak najbardziej precyzyjny, aby zgłoszenie mogło zostać przetworzone i zbadane w odpowiedni sposób. Jeśli to możliwe, spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania: Kto, kiedy, dlaczego, co, jak i gdzie?

Pobierz nasze wytyczne dotyczące whistleblowingu, aby uzyskać więcej informacji na temat tła, celu i procesów.

What happens next?

Usługa whistleblowing jest dostarczana przez zewnętrznego partnera WhistleB, Whistleblowing Centre, aby zapewnić anonimowość. Kanał komunikacyjny jest zaszyfrowany i zabezpieczony hasłem. Wszystkie wiadomości będą przetwarzane w zaufaniu.

WhistleB zapewnia anonimowość informatora. Usługa jest oddzielona od środowiska IT organizacji. WhistleB nie śledzi adresów IP ani innych danych, które mogłyby zidentyfikować osobę wysyłającą wiadomość. Wiadomości są szyfrowane i mogą być odszyfrowane tylko przez wyznaczone osoby. WhistleB nie jest w stanie odszyfrować i odczytać wiadomości.