Home / Zrównoważony rozwój

Polityka zrównoważonego rozwoju w AddSecure

Nasze bezpieczne rozwiązania IoT przyczyniają się do bardziej bezpiecznego i zrównoważonego świata.

Internet rzeczy (IoT) i dane mają potencjał zmienić sposób, w jaki produkujemy, konsumujemy i żyjemy. Stanowią one podstawę dla wielu nowych produktów i usług, które przynoszą korzyści w postaci wzrostu produktywności i efektywnego wykorzystania zasobów we wszystkich sektorach gospodarki.

W miarę wzrostu liczby urządzeń wyposażonych w czujniki i połączonych z internetem, będą one obsługiwać coraz większą liczbę obszarów krytycznych dla naszego życia i biznesu. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli bezpiecznie i w sposób zrównoważony zarządzać danymi i komunikacją.

Dzięki naszym bezpiecznym połączeniom IoT i kompleksowym rozwiązaniom, pomagamy naszym klientom optymalizować swoje działania, redukować emisję CO2, tworzyć bezpieczne środowisko dla nauki i pracy, budować sieci energetyczne przyszłości i wiele więcej. W ten sposób przyczyniamy się do przekształcania społeczeństwa i tworzenia połączonego świata, który jest bezpieczniejszy, zrównoważony i bardziej smart.

Nasz program zrównoważonego rozwoju został wysoko oceniony przez EcoVadis, międzynarodowej instytucji specjalizującej się w ocenie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej informacji na temat naszego programu zrównoważonego rozwoju znajdziesz tutaj (po angielsku).

System zarządzania jakością i ochroną środowiska w firmie AddSecure jes zgodny z normami ISO 9001 i 14001. Więcej informacji znajdziesz tutaj (po angielsku).

 

 

For a safer, smarter, and more sustainable world