Home / Poznaj AddSecure

Poznaj AddSecure

Jesteśmy wiodącym europejskim dostawcą bezpiecznej łączności IoT, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń krytycznych danych i komunikacji.

Zabezpieczamy rozwiązania łączności IoT w skomunikowanym świecie

Świat staje się coraz bardziej połączony. Organizacje z różnych branż wykorzystują możliwości inteligentnej technologii — IoT — i danych, aby działać wydajniej, obniżać koszty, usprawniać podejmowanie decyzji i zwiększać wartość firmy. Nakłada to duże wymagania na bezpieczeństwo rozwiązań łączności IoT i danych. Od tego zależy życie, majątek, ważne funkcje społeczne i szereg innych wartości.

AddSecure oferuje rozwiązanie tych trudności. Nasze doświadczenie i specjalizacja w IoT oraz w ochronie krytycznej komunikacji i danych umożliwiają bezpieczne i proste przesyłanie danych i porozumiewanie się między skomunikowanymi urządzeniami — w alarmach, budynkach, sieciach energetycznych, ciężarówkach, na placach budowy i nie tylko.

Zabezpieczamy rozwiązania łączności IoT w skomunikowanym świecie. Efektem naszej pracy są rozwiązania zarazem bezpieczne, jak i inteligentne.

Bezpieczeństwo krytycznych danych i komunikacji — nasza definicja

Komunikację krytyczną rozumiemy jako dwa lub więcej urządzeń przekazujących informacje o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, życia ludzi lub ważnych funkcji społecznych. Bezpieczna komunikacja o znaczeniu krytycznym oznacza dla nas, że połączenie między urządzeniami jest niezawodne, dostępne i nie można go przechwycić ani zakłócić.

Dane to informacje. Bezpieczeństwo danych oznacza dla nas, że informacje nie tylko są przekazywane z punktu A do punktu B bez przechwycenia lub ingerencji, ale także są wiarygodne, dostępne tylko dla uprawnionych stron oraz że są przechowywane i wykorzystywane w sposób etyczny w zakresie prywatności.

Przeczytaj więcej o Bezpieczeństwie krytycznych danych i komunikacji

Naszą misją jest uczynienie świata bezpieczniejszym i inteligentniejszym.

Pomagamy klientom czynić świat bezpieczniejszym i inteligentniejszym

W AddSecure postrzegamy to jako naszą misję, aby uczynić świat bezpieczniejszym i inteligentniejszym. Zabezpieczając łączność IoT, pomagamy klientom ratować życie, chronić mienie, dbać o zasadnicze aspekty funkcjonowania społeczeństw i napędzać biznes.

Obecnie ponad 50 000 klientów i partnerów — w sektorach zabezpieczeń i ochrony, usług ratownictwa, bezpieczeństwa budynków i automatyzacji, cyfrowej opieki, budownictwa, transportu i logistyki, usług użyteczności publicznej, inteligentnych miast oraz innych — chroni siebie i swoje wdrożenia o krytycznym znaczeniu dla prowadzonej działalności dzięki rozwiązaniom łączności IoT od AddSecure.

Przekładamy dziś specjalistyczną znajomość IoT na bezpieczeństwo komunikacji krytycznej i ochronę danych w obszarach Smart Alarms (inteligentne alarmy), Smart Care (inteligentna opieka), Smart Rescue (inteligentne ratownictwo), Smart Surveillance (inteligentny nadzór), Smart Transport (inteligentny transport) oraz w obszarze nowych technologii Smart Grids (inteligentne sieci energetyczne).

Dowiedz się więcej o naszych bezpiecznych rozwiązaniach IoT

Dostarczamy bezpieczne, kompleksowe rozwiązania IoT, które są niezawodne, łatwe w instalacji i umożliwiają pełną kontrolę. Zabezpieczają majątek, chronią życie, poprawiają efektywność, produktywność i zwiększają konkurencyjność. Oferowane rozwiązania spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, są przyszłościowe i oparte na najnowszych i najbezpieczniejszych technologiach.

To nasza kompleksowa oferta. Dostępne rozwiązania mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź lokalną witrynę internetową.

Smart Alarms

Bezpieczne i niezawodne rozwiązania z zakresu monitorowania transmisji sygnału (TSM) pomiędzy systemami alarmów a centralami alarmowymi (ARC) — to ochrona życia, domów, biznesu i zasobów.

Smart Care

Kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla osób starszych mieszkających w domu. Kompletna oferta obejmuje dostawę i instalację urządzeń zabezpieczających, monitorowanie alarmów i zarządzanie nimi.

Smart Grids

Nasz wschodzący obszar działalności — Smart Grids — zapewnia niezawodność krytycznej komunikacji, monitorowanie i bezpieczeństwo transmisji danych w oparciu o unormowane protokoły oraz analizę sieci…

Smart Rescue

Innowacyjne rozwiązania z zakresu reagowania na sytuacje zagrożenia, pozwalające organizacjom, zespołom reagowania kryzysowego i służbom ratowniczym realizować prewencję i reagować właściwie wobec zagrożenia publicznego bądź…

Smart Surveillance

Video surveillance security solutions to protect assets and prevent business-damaging incidents. The Video-surveillance-as-a-Rozwiązania do monitoringu wideo w celu ochrony zasobów i zapobiegania incydentom szkodzącym firmie.…

Systemy zarządzania flotą i transportem. To narzędzie oparte na analityce danych, które umożliwia operatorom flot zoptymalizować działania i zredukować koszty.

Łączność IoT z naciskiem na bezpieczną komunikację o znaczeniu krytycznym i bezpieczne dane to kluczowa wspólna cecha w całej naszej ofercie.

Skandynawia, Europa i nie tylko

AddSecure to szybko rozwijająca się firma. Naszymi rynkami macierzystymi zawsze były kraje skandynawskie, a dzięki ciągłej koncentracji na wzroście mamy teraz siedzibę także w Europie. Dziś reprezentuje nas ponad 1000 pracowników różnych narodowości. Nasza siedziba znajduje się w Szwecji i mamy biura regionalne oraz sieć dystrybutorów w całej Europie.

Nasza historia

AddSecure opracowuje i wprowadza na rynek rozwiązania bezpiecznej komunikacji o znaczeniu krytycznym od wczesnych lat 70-tych. Wywodzimy się z największych skandynawskich firm telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa, posiadamy wyjątkową wiedzę i kompetencje w zakresie bezprzewodowej komunikacji alarmowej i bezpieczeństwa, a od przełomu wieków opracowujemy oparte na chmurze rozwiązania do komunikacji o znaczeniu krytycznym. Byliśmy pierwszą firmą w Skandynawii, która została zaakceptowana przez banki do rozwiązań alarmowych opartych na komunikacji mobilnej.

To dziedzictwo dobrze nam służy. Dziś zabezpieczamy już nie tylko komunikację alarmową. Poprzez innowacje i wizjonerskie fuzje z wiodącymi firmami w całej Europie rozwiązujemy również wyzwania w wielu różnych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo publiczne, służby ratownicze, bezpieczeństwo i automatyzacja budynków, opieka cyfrowa, transport i logistyka, budownictwo, usługi komunalne, inteligentne miasta i więcej.

Oferując rozwiązania łączności IoT z naciskiem na ochronę krytycznej komunikacji i danych, odpowiadamy na najważniejsze potrzeby inteligentnego świata, w którym wszystko będzie połączone. Podróż dopiero się zaczęła.

Obejrzyj film o nas!

Zabezpieczając łączność IoT, pomagamy klientom ratować życie, chronić mienie, dbać o zasadnicze aspekty funkcjonowania społeczeństw i napędzać biznes. Dowiedz się jak!

Internet rzeczy: E-słownik z ważnymi słowami i zwrotami

Pobierz słownik i zapoznaj się z najważniejszymi pojęciami w IoT.