Home / Zarządzanie flotą / Zdalny odczyt tachografu

Zdalny Odczyt Tachografu

Zwiększ efektywność floty i pobieraj zdalnie dane z tachografów bez potrzeby ściągania pojazdów na bazę.

Zdalny odczyt tachografu i analiza czasu pracy kierowcy pozwoli uniknąć wysokich kar.

Rozwiązanie do zdalnego odczytu tachografu umożliwia pobieranie pamięci masowej pojazdów bez konieczności ściągania ich na bazę. Jedna karta przedsiębiorcy pozwala obsługiwać całą flotę i jednym kliknięciem pozyskać pliki *.DDD z wszystkich pojazdów. Daje to gwarancję, że pliki z kart kierowców i pamięci masowej są zawsze na czas. Narzędzie jest niezwykle wygodne. Usprawnia organizację pracy i generuje oszczędności: eliminuje konieczność dojazdów do pojazdu lub ściągania go na bazę, ogranicza utracone zyski z tytułu wyłączenia pojazdu, pozwala unikać wysokich kar, etc.

Korzyści

W zgodności z prawem

Zapewnij pełną zgodność z przepisami dzięki ostrzeganiu o naruszeniu w czasie rzeczywistym i automatycznemu pobieraniu plików tachografu.

Maksymalizuj produktywność floty

Uzyskaj informację na żywo o pozostałym czasie jazdy kierowców i maksymalizuj wykorzystanie floty.

Skróć czas administracji

Działaj zdalnie bez potrzeby ściągania pojazdów na bazę. Dzięki automatycznemu zdalnemu pobieraniu plików z tachografu ograniczysz czas administracji i zminimalizujesz przestoje pojazdów.

Zdalny Odczyt Tachografu

 • Narzędzie do zdalnego odczytywania tachografów

 • Zdalne pobierania pamięci masowej pojazdów

 • Brak konieczności ściągania pojazdów na bazę

 • Cała flota obsługiwana jedną kartą przedsiębiorcy

 • Pobieranie plików *.DDD z wszystkich pojazdów jednym kliknięciem

 • Gwarancja, że pliki z kart kierowców i pamięci masowej są na czas

 • Brak konieczności dojazdów do pojazdu / ściągania go na bazę

 • Ograniczenie utraconych zysków z tytułu wyłączenia pojazdu z ruchu

 • Pozwala unikać wysokich kar

Zdalny odczyt tacho - analiza czasu pracy

Alerter czasu pracy kierowcy

Bieżąca analiza czasu pracy kierowców, w pełnym wymiarze regulowanym ustawą:

 • w ujęciu ciągłym / dobowym / tygodniowym / 2-tygodniowym

 • zapewniając 29-dniowy okres analityczny (zgodnie z ustawą 561/2006)

 • porady dla kierowców w czasie rzeczywistym (widok dyspozytora)

 • kalkulacja kar kierowcy za ostatnie 29 dni, wg taryfikatora kraju, w którym obecnie jest pojazd

 • Dane pozyskiwane bezpośrednio z tachografu

 • Porady dla dyspozytora

 • Porady dla kierowcy na urządzeniu mobilnym

Zainteresowany? Umów się na bezpłatną, niezobowiązującą prezentację systemu i zobacz jak możemy ci pomóc.

Zamów bezpłatne demo

Zamów demo!
Zdalny odczyt tachografu - czas pracy kierowcy na żywo

Analizuj czas pracy kierowców

To unikalne rozwiązanie gwarantuje kontrolę w czasie rzeczywistym nad okresami jazd i obowiązkowymi odpoczynkami kierowców. Informacje są pozyskiwane bezpośrednio z tachografu, analizowane pod kątem rozporządzenia 561/2006 i prezentowane „na żywo” dyspozytorowi oraz kierowcy w pojeździe. System zapewnia ogromne oszczędności dzięki unikaniu ogromnych kar za łamanie ustawy.

Raport czasu pracy kierowcy

Zestaw ponad 20 raportów tematycznych, w tym m.in.:

 • Raport kontrolny czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków wg rozporządzenia 561/2006 (taryfikator)

 • Raport liniowy aktywności kierowcy

 • Podsumowanie wykroczeń

 • Raport pokonanego dystansu i średnich prędkości

 • Raport efektywności

 • Raport AETR

Wdrożenie bieżącej kontroli czasu pracy było kamieniem milowym dla naszego procesu planowania dostaw. Czytelna prezentacja danych, zawsze aktualne informacje. To kompletne narzędzie do obsługi czasu pracy kierowców.

Piotr Magdziak, Członek Zarządu w MagTrans

Połącz z innymi naszymi rozwiązaniami:

Monitoring pojazdów

Cała flota jak na dłoni. Miej pełny wgląd do lokalizacji i pracy pojazdów w swojej flocie.

Kontrola paliwa

Kontroluj zużycie paliwa dzięki niezawodnym sondom, analityce paliwowej oraz modułowi ecodriving.

Monitoring temperatury

Upewnij się, że towary wrażaliwe na zmiany temperatury (jak żywność czy leki) są przewożone w odpowiednich warunkach.

Zamów demo!

Dowiedz się jak zwiększyć efektywność i zredukować koszty z AddSecure.