Home / Customer Cases / Tauron Dystrybucja | „Największą zaletą AddSecure jest elastyczność”

Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania flotą.

Przed wdrożeniem systemu frameLOGIC firmy AddSecure, wiedzę o pojazdach firmy Tauron posiadały jedynie osoby bezpośrednio je użytkujące. Dotyczyło to stopnia ich wykorzystania oraz stanu technicznego. Rozliczenie pojazdów odbywało się na bazie danych deklaratywnych, a paliwa na podstawie normatywów urealnianych w oparciu o dane z tankowań. W przypadkach eksploatacji specjalistycznych pojazdów w nietypowych warunkach, różnice w wyliczonym zużyciu dochodziły nawet do 20%. Ponadto, każdy z oddziałów stosował do rozliczania swojej floty odmienne narzędzia informatyczne, co dezorganizowało analitykę.

Klient: Tauron Dystrybucja S.A.

 

  • Kraj: Polska
  • Rozmiar floty: niemal 4000 pojazdów
  • Branża: Energetyka
  • Obszar działania: Polska Południowa
  • Korzysta z systemu frameLOGIC firmy AddSecure: od 2006 r.

 

Zintegrowanym Systemem Informatycznym frameLOGIC objęta została cała flota firmy Tauron, w tym: samochody pogotowia energetycznego, żurawie, koparki, podesty samojezdne oraz pojazdy osobowe. Łącznie niemal 4 tys. jednostek. Dzięki temu, klient rozlicza swoje pojazdy na bazie faktycznie zmierzonych danych. Tradycyjne karty drogowe i system rezerwacji zastąpiliśmy narzędziami elektronicznymi. Całość została zintegrowana z najważniejszymi systemami klienta – SAP i ZPB, w celu płynnej wymiany danych. Gromadzone w systemie informacje są wielopoziomowo analizowane i dynamicznie raportowane narzędziami BI.

Największą zaletą AddSecure jest elastycznośc

Jerzy Rzemyszkiewicz, V-ce Prezes Zarządu w Tauron Dystrybucja

„Wdrożenie systemu istotnie podniosło poziom zarządzania flotą na różnych szczeblach struktury organizacyjnej i w różnych obszarach jego pracy. Przełożyło się to na ewidentne korzyści. Największą zaletą bliskiej współpracy z AddSecure jest niezwykła elastyczność proponowanych rozwiązań. Dzięki temu mogliśmy dostosować wdrożenie do naszych procedur, zamiast dopasowywać się do konkretnej propozycji technologicznej i rozwijać stosowane oprogramowanie pod zmieniające się wymogi.” – mówi Jerzy Rzemyszkiewicz, V-ce Prezes Zarządu

Efekty wdrożenia:

Uporządkowanie wiedzy o całej flocie

Zautomatyzowane rozliczanie w oparciu faktyczne, zmierzone dane

Optymalizacja wykorzystania floty

możliwość kierowania do akcji najbliżej zlokalizowanego pojazdu / maszyny

Poprawa jakości pracy zarządzających taborem i pracowników administracyjnych

Średnio 15% spadek zużycia paliwa na pojazd

Ponad 1 milion litrów paliwa oszczędności rocznie

Dynamiczne i efektywne zarządzanie wypożyczalnią floty