Pakiet mobilności

Wylicz płacę minimalną w ramach Pakietu Mobilności z TMS

Rozliczaj kierowców za pracę wykonaną w krajach UE wg założeń Pakietu Mobilności.

Pakiet Mobilności wprowadza jednolite zasady naliczenia wynagrodzeń kierowców za pracę wykonaną w krajach UE. Założenia Pakietu Mobilności narzuciły firmom transportowym czasochłonną pracę wyliczania należnego wynagrodzenia w zależności od typu przejazdu oraz krajów w których kierowca wykonał pracę. W AddSecure wychodzimy na przeciw wymaganiom branży – dzięki potencjałowi naszego systemu TMS, możesz wyliczyć płacę minimalną za pracę w krajach UE kierowców uwzględniając przy tym ulgi w opodatkowaniu.

 

Wyliczja płace minimalną w zależności od typu transportu

Określenie płacy minimalnej wg Pakietu Mobilności jest związane z typem wykonywanego transportu. TMS uwzględnia typ transportu pozwalając na łatwe naliczenie wynagrodzenia.

Naliczanie ulgi dla polskich firm

W Polsce, z uwagi na wysoki wzrost kosztów wynagrodzenia kierowców, dopuszczono zastosowanie zwolnienia części wynagrodzenia kierowcy z opodatkowania. TMS pozwala na uwzględnienie tej ulgi polskim firmom transportowym.

TMS dostarcza danych niezbędnych do poprawnego rozliczania kierowców za granicą:

Zmiany załogi

System uwzględnia zmiany załogi w danym pojeździe

Dokładny moment załadunku / rozładunku

Rozpoznawanie rzeczywistego czasu podjęcia transportu i jego zakończenia

Czas i miejsce przekroczenia granic

Wskazanie momentów obowiązywania stawek danego kraju

Podział na konkretne typy transportu

Rozpoznawanie typu przejazdu (tranzytowy, bilateralny, cross-trade czy kabotażowy)

Dojazdy do załadunku

Wykrywanie dojazdów do załadunku oraz wykazywanie momentu kiedy pojazd nie wykonywał przewozu

System TMS jest w stanie dostarczyć niezbędnych danych w dwóch wariantach:

Korzystasz z zewnętrznych systemów rozliczeń:

Otrzymasz dane wejściowe dla systemów rozliczania kierowców

Chcesz samodzielnie rozliczać kierowców:

Otrzymasz kompletny raport ze stawkami płac minimalnych w danym kraju gotowy do rozliczenia

Korzyści biznesowe:

Wszystkie niezbędne dane dostępne w jednym miejscu

Automatyzacja procesu rozliczeń kierowców

Redukcja nakładu pracy pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia

Skrócenie czasu wyliczenia wynagrodzeń

Weryfikacja faktycznego przekroczenia granic przez kierowców

Kontrola poprawności danych

Zamów demo systemu TMS:

Chcesz więcej informacji na temat TMS?

Przenieś swój transport na zupełnie nowy poziom zarządzania!