Home / Smart Transport™ / Utilities [Draft]

Innowacyjny system wspierający zarządzanie pracą zespołów terenowych.

Rozwiązanie kompleksowo traktuje temat optymalizacji całego łańcucha realizowanych zadań. Od inicjacji, przez automatyczny rozdział pracy na zespoły terenowe, aż po końcowe rozliczenie czasu i kosztów pracy.

Korzyści:

 • Zdalna kontrola nad zadaniami w terenie – Praca zespołów mobilnych nie jest już żadną tajemnicą. Zyskaj dokładną i bieżącą informację o aktualnej pozycji brygady, rodzaju wykonywanej pracy i statusie zlecenia.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów – Dzięki wskaźnikom zajętości możesz tak planować pracę, aby optymalnie wykorzystać dostępne zasoby ludzkie i sprzętowe. Wzrost efektywności będzie naturalną konsekwencją wdrożenia.
 • Minimalizacja kosztów operacyjnych – Lepsze planowanie to unikanie zbędnej logistyki i angażowania do projektu niepotrzebnych jednostek. W skali całej floty generuje to spore oszczędności operacyjne.
 • Eliminacja okresów bezczynności – Nigdy więcej zbędnych przestojów. Optymalizacja harmonogramu pozwala uniknąć bezczynności i umożliwia realizację większej ilości zadań w tym samym czasie.

Elementy bazowe

 • Odwzorowanie struktury firmy w systemie

 • Katalog usług świadczonych przez firmę

 • Zdefiniowanie czasochłonności i zasobów potrzebnych do konkretnych usług

 • Księga zleceń, gromadząca spływające zgłoszenia klientów

 • Baza pracowników i sprzętu

Ewidencja zadań

 • Przed rozpoczęciem planowania prac system importuje zadania z księgi zleceń lub zewnętrznych systemów ZMS / GIS / Asset Management, tworząc repozytorium zadań.

 • Jest to ewidencja każdego rodzaju zadań: eksploatacyjnych, konserwacyjnych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, awarii, itd.

 • Dzięki niej następuje ujednolicenie formatu zadań dla całego przedsiębiorstwa, łącznie z ich opisami i dodatkowymi wytycznymi (np. załączone materiały).

 • Jeśli nie zostało to określone wcześniej, istnieje możliwość definiowania czasochłonności każdego zadania oraz podglądu na mapie miejsca wykonywania prac.

Ewidencja zasobów

 • W odniesieniu do zaewidencjonowanych i zaplanowanych zadań, aplikacja pozyskuje dane o zasobach gotowych je zrealizować. Importuje je automatycznie ze zintegrowanych systemów (m.in..: ERP, HR, FMS) lub są one wprowadzane ręcznie przez Użytkownika.

 • Z utworzonej bazy zasobów możliwe jest definiowanie zespołów terenowych, z uwzględnieniem ich umiejętności i wyposażenia pod kątem konkretnych zadań.

 • Moduł umożliwia także rezerwowanie zasobów transportowych.

Harmonogram pracy

 • Harmonogram jest efektem sparowania zadań z zasobami odpowiednimi do ich realizacji oraz priorytetyzacji prac i nadania im kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

 • Tak przygotowana lista tworzy harmonogram działań w terenie, zgodny z zasadami biznesowymi przyjętymi w przedsiębiorstwie.

 • Informacje mogą być dodatkowo prezentowane w widoku mapowym.

 • Harmonogram automatycznie weryfikuje postęp prac na bazie statusy przesyłanych bezpośrednio z terenu za pomocą urządzeń mobilnych.

Realizacja w terenie

 • Kontrola nad realizacją wcześniej zdefiniowanego harmonogramu nigdy nie była tak prosta.

 • Dzięki terminalom mobilnym, pracownicy terenowi mogą na bieżąco określać status prac, dynamicznie pozyskiwać zlecenia czy prowadzić komunikację tekstową z dyspozytorami.

 • Dyspozytorzy mogą natomiast w czasie rzeczywistym lokalizować brygady, sprzęt, pojazdy i optymalnie rozdzielać kolejne zadania.

Rozliczanie pracy

 • Rozwiązanie automatycznie rozlicza czas pracy zespołów na bazie danych zgromadzonych w systemie.

 • Podsumowuje informacje o czasie realizacji poszczególnych zadań oraz o pracownikach i sprzęcie zaangażowanych w ich wykonanie.

 • Podstawowymi obszarami generowania rozliczeń są Karta Pracy i Karta Drogowa.

 • Rozliczone, zaktualizowane dane dotyczące majątku sieciowego i zasobów są eksportowane do zintegrowanych systemów FK, HR, FMS, GM, ZMS/GIS i innych.

Zamów demo!

Przekonaj się jak nasze rozwiązania mogą wesprzeć twój biznes.