Home / O firmie / Ochrona danych

Ochrona danych

AddSecure Group AB, o numerze rejestracyjnym 559210-7402, lub spółka zależna AddSecure Group AB, z którą klient ma kontakt, jest administratorem danych osobowych użytkowników. Szanujemy i chronimy prywatność użytkowników i chcemy, aby czuli się bezpiecznie podczas przetwarzania ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (2016/679) („RODO”) i innymi obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych.

AddSecure Privacy Policy – English (master version)

AddSecure Integritetspolicy – Swedish (translation)

Personvernerklæring for AddSecure – Norwegian (translation)

AddSecuren Tietosuojakäytäntö – Finnish (translation)

Politique de confidentialité d’AddSecure – French (translation)

AddSecure Privacybeleid – Dutch (translation)

AddSecure Datenschutzrichtlinie – German (translation)

AddSecure Privatlivspolitik – Danish (translation)

Polityka prywatności firmy AddSecure – Polish (translation)

Polityka prywatności dotyczy odpowiednio AddSecure Group AB i jej spółek zależnych, które są wymienione w tabeli pod adresem  www.addsecure.com/about-us/data-protection/

 

Pliki cookie

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby poprawić jakość przeglądania. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Polityka plików cookie opisuje rodzaje plików cookie, których używamy, informacje, które zbieramy za ich pomocą, to, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane oraz jak zmieniać preferencje dotyczące plików cookie.

Polityka plików cookie firmy AddSecure

 

Umowa podmiotu przetwarzającego dane osobowe

W ramach oferty firmy AddSecure mogą być uwzględniane różne usługi wykorzystujące aplikacje mobilne lub usługi internetowe. Gdy firma AddSecure przetwarza dane osobowe w imieniu swoich klientów, staje się ona podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Obowiązki, które firma AddSecure nabywa jako Podmiot przetwarzający dane osobowe, reguluje Umowa podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Poniższe Umowy podmiotu przetwarzającego dane osobowe stanowią załączniki do umowy głównej, stosownie do przypadku.

Personal Data Processor Agreement – AddSecure AddView

Personal Data Processor Agreement – AddSecure Link Manager

Personal Data Processor Agreement – AddSecure Co-Driver Weboffice

Personal Data Processor Agreement – AddSecure Responder

Personal Data Processor Agreement – AddSecure Smart Rescue My Position

Personal Data Processor Agreement – AddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central

Personal Data Processor Agreement – AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud

 

Inspektor ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę AddSecure prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten, Szwecja
www.addsecure.com
[email protected]

AddSecure Corporate DPO – Tomas Norderstål, tomas.norderstal[at]addsecure.com